Tin tức sự kiện

Bổ sung chính sách giá dịch vụ gói Combo trên hạ tầng mạng GPON tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.


Về việc bổ sung chính sách giá dịch vụ gói Combo trên hạ tầng mạng GPON tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.

(Ban hành kèm theo quyết định số 165/QĐ-ELITECO ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty)

1.      Phạm vi áp dụng:

-       Áp dụng tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.

2.      Thời gian áp dụng:

-       Áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến khi có quyết định khác thay thế.

3.      Nội dung áp dung:

-       Bổ sung nội dung Mục IV phần 4.II.1 “Khách hàng đóng trước 03 tháng thuê bao” của quyết định số 165/QĐ-ELITECO ngày 19 tháng 12 năm 2016 như sau:

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

VTVnet S10

VTVnet S15

VTVnet S20

VTVnet S25

VTVnet S30

VTVnet S40

I

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Dung lượng

Mbps

10 Mbps

15 Mbps

20 Mbps

25 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

II

NỘI DUNG

1

Khách hàng đóng trước từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thuê bao gói Combo

Phí hòa mạng

VNĐ/lần

100.000 đồng

Bộ thiết bị kết cuối quang ONT/ONU

VNĐ/thiết bị

Trang bị có hoàn lại

Bộ thiết bị số HD

VNĐ/thiết bị

Trang bị có hoàn lại

Vật tư phát sinh

VNĐ

Trang bị 100% vật tư định mức theo quy định

4.      Các nội dung khác:

-               Áp dụng theo quết định số 165/QĐ-ELITECO ngày 19 tháng 12 năm 2016 đã ban hành.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TN HỌC VIỄN THÔNG

 Quay lại trang trước
Mạng xã hội
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 23
Tổng truy cập : 1,193,426