Tin tức sự kiện

Gia hạn Thời gian Triển khai Chương trình khuyến mại dịch vụ Truyền hình số Tháng 4 - 2017

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Gia hạn Thời gian Triển khai Chương trình khuyến mại dịch vụ Truyền hình số

Tháng 4 - 2017 tại Hải Phòng theo quyết định số 57/QĐ-ELITECO ngày 14/4/2017.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNG

      

-      Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông,

-      Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông quy định quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty,

-      Căn cứ quyết định số 938/QĐ-VTVcab ngày 29/6/2017 về việc Gia hạn thời gian triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ Truyền hình số tháng 4/2017 tại Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1: Gia hạn thời gian triển khai Chương trình khuyến mại dịch vụ truyền hình số tháng 4-2017 tại Hải Phòng theo quyết định số 57/QĐ-ELITECO ngày 14/4/2017.

        Điều 2: Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 14/7/2017.

Sau ngày 14/7/2017, các chi nhánh thực hiện kết thúc chương trình như sau:

-    Ngừng tiếp nhận yêu cầu của khách hàng trước 24 giờ ngày 14/7/2017.

-    Ngừng tiếp nhận yêu cầu lắp đặt lên hệ thổng trước 12 giờ ngày 15/7/2017.

-    Tiến hành lắp đặt cho khách hàng đến 24 giờ ngày 18/7/2017.

        Điều 3: Các ông (bà) trưởng các phòng ban, đơn vị, Trung tâm Truyền hình cáp EG, chi nhánh Truyền hình cáp trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

        Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

    

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNG

 

 

 Quay lại trang trước
Mạng xã hội
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 28
Tổng truy cập : 1,193,390