Tin tức sự kiện

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình tri ân khách hàng 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM THC EG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG NĂM 2016

Chi nhánh Hồng Bàng: Bốc thăm ngày 08/01/2016

STT

Số Hợp
đồng

Tên khách hàng

Địa chỉ

GIẢI NHẤT

1

008639/HPO

NGUYEN DUC CANH

SO 78 HA LY

GIẢI NHÌ

1

2212506

Đặng Thị Phương Thảo

14/48/50 Hạ Lý

2

072789/HPO

Nguyễn Thị Huệ

109 Thế Lữ

3

065848/HPO

Nguyễn Văn Tuyển

Số 4 No7/97 Bạch Đằng

4

012386/HPO

Đinh Xuân Thắng

Số 1/48/16 Hạ Lý

5

014442/HPO

Lê Thị Nguyệt

Số 43 G2 Hạ Lý

6

063552/HPO

Nguyễn Chi Duyệt

Số 49/35 Hạ Lý

7

062390/HPO

Phạm Văn Ngần

Số 7 A Lô A01/97 Bạch Đằng

8

060408/HPO

Phạm Quang Vũ

Số 34/51 Bạch Đằng

9

055578/HPO

Phạm Ngọc Vinh

Số 180/134 Hạ Lý

10

052871/HPO

Lương Vị Thuỷ

Số 3 Bt 04/97 Bạch Đằng

11

048636/HPO

Nguyễn Thị Doanh

Số 9 Ngõ 38 Hạ Lý

12

045805/HPO

Nguyễn Đăng Doanh

Số 1 D1/ 16 B Bạch Đằng

13

045186/HPO

Đoàn Quang Huy

Số 106 Lô 4 Khu 97 Bạch Đằng

14

045001/HPO

Trần Tuấn Lộc

Số 91 Hạ Lý

15

044725/HPO

Nguyễn Văn Sự

Số 1 D7 Ngõ 16b Bạch Đằng

16

043985/HPO

Nguyễn Thị Minh Phượng

Số 16 Ngõ 43 Bạch Đằng

17

039598/HPO

Chu Thị Lan

Số 37/ 51 Bạch Đằng

18

042007/HPO

Nguyễn Trọng Thời

Số 12 B3 Ngõ 16b Bạch Đằng

19

041718/HPO

Vũ Văn Phong

Số 88 Ngõ 16 Hạ Lý

20

035127/HPO

Đoàn Thị Hợi

Số 39 Ngõ 59 Chương Dương Hạ Lý

21

033112/HPO

Cao Thị Xuân Hiếu

Số 14 Ngõ 182 Hạ Lý

22

034908/HPO

Đỗ Thị Liễu

Số 13a Gác 2 Ngõ 50 Hạ Lý

23

034602/HPO

Lê Mạnh Thắng

Số 2/48/50 Hạ Lý

24

032501/HPO

Nguyễn Đức Vinh

Số 7 Ngõ 50 Hạ Lý

25

031983/HPO

Phạm Duy Đông

Số 9 Thế Lữ Hạ Lý

26

070585/HPO

Vũ Văn Hòa

20/100 Hoàng Văn Thụ

27

030636/HPO

Trần Văn Tịnh

Số 34 Ngõ 59 Chương Dương

28

030635/HPO

Vũ Văn Bách

Số 47 Bạch Đằng

29

028809/HPO

Vũ Thị Loan

Số 12 E07 Ngõ 16b Bạch Đằng

30

026612/HPO

Bùi Văn Giàn

Số 2 D5 Ngõ 16b Bạch Đằng

31

026587/HPO

Nguyễn Thị Hằng

Số 29 Bạch Đằng

32

025127/HPO

Đào Xuân Chính

Số 101 No 4 Ngõ 97 Bạch Đằng

33

023672/HPO

Nguyễn Bích Thuỷ

Số 61 Ngõ 4b Bạch Đằng

34

024024/HPO

Hồ Mạnh Cường

Số 9 Ngõ 50 Hạ Lý

35

019788/HPO

DO XUAN BINH

SO 6 NGO 126 HA LY

36

018804/HPO

DOAN THI THE

SO 14/2 B BACH DANG

37

018699/HPO

NGUYEN VAN LUC

SO 31 NGO 16 HA LY

38

016342/HPO

TA ANH TUAN

SO 4/2 B BACH DANG

39

013703/HPO

NGUYEN XUAN TRUONG

SO 9 NGO 4A BACH DANG

40

012385/HPO

NGUYEN QUOC HUNG

SO 97 BACH DANG

41

006812/HPO

MAI THANH LAM

SO 5 HA LY

42

2214164

Lưu Yến Thanh

17/29 Hoàng Văn Thụ

43

2213773

Nguyễn Văn Hiệp

9B/182 Bạch Đằng

44

069004/HPO

Trần Trọng Vinh

72 Đào Đô Thượng Lý

45

068991/HPO

Nguyễn Văn Thịnh

2/59 Đào Đô

46

066373/HPO

Nguyễn Thị Hòa

Số 7/250 Bạch Đằng

47

065145/HPO

Nguyễn Quảng

Số 58/192 Bạch Đằng

48

065138/HPO

Nguyễn Thị Tẹo

Số 10/46 Đường Cầu Bính Thượng Lý

49

034969/HPO

Tô Tiến Sỹ

Số 40/43 Nguyễn Hồng Quân

50

063709/HPO

Hoàng Thị Hoà

Số 9/18 Cầu Bính

51

062389/HPO

Hoàng Văn Thành

Số 16/60 Nguyễn Hồng Quân

52

055845/HPO

Lã Viết Tân

Số 6/4/158 Bạch Đằng

53

052533/HPO

Hoàng Văn Nam

Số 30/ 82 Bạch Đằng

54

051828/HPO

Hà Anh Tuấn

Số 40 Đào Đô - Thượng Lý

55

049381/HPO

Nguyễn Thị Loan

Số 80 Nguyễn Hồng Quân

56

049515/HPO

Tống Mai Phương

Số 15/66 Nguyễn Hồng Quân

57

049454/HPO

Phạm Thị Miền

Số 44/40 Nguyễn Hồng Quân

58

049269/HPO

Đào Minh Được

Số 20 Cao Sơn Thượng Lý

59

047799/HPO

Nguyễn Thu Hà

Số 38 Ngõ 66 Nguyễn Hồng Quân (38/20 Tv)

60

045275/HPO

Vũ Nam Hải

Số 67 Nguyễn Hồng Quân

61

042041/HPO

Đào Thị Châm

Số 43 Ngõ 192 Thắng Lợi (cafe Mê Trang)

62

041863/HPO

Ngô Thuý Vang

Số 84 Nguyễn Hồng Quân

63

040046/HPO

Đinh Thị Thuỳ Trang

Số 33 Ngõ 192 Thắng Lợi

64

038398/HPO

Đoàn Thị Vắn

Số 2/158 Bạch Đằng

65

035287/HPO

Ngô Văn Tiếc

Số 120 Hoàng Văn Thụ

66

033944/HPO

Nguyễn Tiến Cảnh

Số 72 Nguyễn Hồng Quân

67

032300/HPO

Đỗ Thị Hoàng Mai

Số 36 Ngõ 5 Cầu Bính

68

032154/HPO

Trần Văn Chúc

Số 6 Tổ 15 Khu Thắng Lơi Thượng Lý

69

023833/HPO

Phạm Thị Oanh

Số 22 Ngõ 20 Thượng Lý

70

025771/HPO

Nguyễn Thành Tô

Số 26 Ngõ 82 Công Đoàn Thượng Lý

71

023679/HPO

Nguyễn Thị Mai

Số 1 Ngõ 202 Đường Hà Nội

72

023676/HPO

Hoàng Văn Quý

Số 26 T52 Đình Hạ Thượng Lý

73

015953/HPO

Mai Thị Lập

Số 4/ 102 Bạch Đằng

74

011808/HPO

LE THI THOA

SO 20 (58) VAN KIEP THUONG LY

75

011673/HPO

TA QUANG CUONG

SO 9/8/ 116 (hoi Hai) CONG BAO GIAY XI MANG THANG LOI

76

008137/HPO

PHAN THANH DONG

SO 1 NGO PHU 1 GAC 2 NGO 20 HOANG VAN THU

77

004403/HPO

PHAM HUU

SO 23/ 2 HOANG VAN THU

78

063450/HPO

Trần Thuý Hà

Số 13 G2 Trạng Trình

79

056440/HPO

Nguyễn Văn Sinh

Số 9 A Nguyễn Thái Học

80

052242/HPO

Trần Hạnh

Số 2/17 Minh Khai

81

045999/HPO

Trần Tiến Dũng

Số 6/ 8 Hồ Xuân Hương

82

041627/HPO

Phạm Hữu Bẩy

Số 3b Phạm Hồng Thái

83

030758/HPO

Lê Tất Dũng

Số 41 Ngõ 3 Lý Tự Trọng

84

023830/HPO

Châu Đình Cẩn

Số 98 Lô 3 Ximăng

85

027174/HPO

Nguyễn Đình Đông

Số 19 Ngõ 15 Phạm Hồng Thái

86

026859/HPO

Phạm Thị Nga

Số 5 Ký Con

87

023270/HPO

Đinh Thế Hưng

Số 26a Lý Tự Trọng

88

016639/HPO

TRAN HUU THANH

SO 96 TAM BAC

89

014556/HPO

Phạm Văn Đệ

Số 22 Trần Hưng Đạo

90

000872/HPO

DANG NGOC HUNG

SO 20 TON DAN

91

067324/HPO

Nguyễn Văn Đức

31/31 Bến Bính

92

064301/HPO

Bùi Hải Đăng

Số 8/20 Tản Viên

93

064104/HPO

Trần Thị Chính

Số 12/51 Hùng Duệvương

94

056001/HPO

Phạm Văn Hai

Số 65 G2 Bến Bính

95

051368/HPO

Vũ Thọ Công

Số 49/ 4 Tản Viên

96

048992/HPO

Nguyễn Thị Tám

Số 46/10 Hùng Duệ Vương

97

049232/HPO

Nguyễn Thu Hương

Số 53/151 Hùng Duệ Vương

98

046283/HPO

Đặng Quốc Tuấn

Số 32 Ngõ 66 Hồng Duệ Vương

99

023159/HPO

Nguyễn Thị Miên

Số 10 Chi Lăng

100

022641/HPO

Nguyễn Thái Ninh

Số 6 Ngách 34 Ngõ 8a Cù Chính Lan

101

015253/HPO

NGUYEN THI THAO

SO 18 LO 3 XI MANG HONG DUE VUONG

102

013864/HPO

DO VAN TUONG

SO 14 HOANG DIEU

103

008452/HPO

DINH MANH HUNG

SO 9 LO 1 TT XI MANG HONG DUE VUONG

104

008333/HPO

VU NAM THANG

SO 23/8B CU CHINH LAN

105

004539/HPO

VU KHAC TAN

SO 42/2 THAT KHE

106

003444/HPO

NGUYEN THI HANH

SO 20 NGO 8A CU CHINH LAN (20 TAM BAC)

107

069784/HPO

Ngô Thanh Thúy

241 Gác 2 Lý Thường Kiệt

108

067717/HPO

Trần Ngọc Hùng

187 Lý Thường Kiệt

109

046694/HPO

Trần Quang Trung

Số 94 Lý Thường Kiệt

110

037290/HPO

Nguyễn Chí Dũng

Số 108 Đường Bờ Sông Tam Bạc

111

035126/HPO

Nguyễn Thị Đoan Trinh

Số 18 Phạm Bá Trực

112

001907/HPO

DOAN MINH VUONG

SO 179 LY THUONG KIET

113

073920/HPO

Nguyễn Đình Tuấn

Số 11/12 Kỳ Đồng

114

071714/HPO

Nguyễn Thanh Duy

5/19 Lê Đại Hành

115

060225/HPO

Hoàng Đình Chính

Số 30/11 Minh Khai

116

014236/HPO

Phạm Thị Bảo

Số 89 Đinh Tiên Hoàng

117

054171/HPO

Vũ Ngọc Nho

Số 2 Ngõ 73 Điện Biên Phủ

118

054306/HPO

Nguyễn Thị Oanh

Số 2/47 Kỳ Đồng

119

051161/HPO

Nguyễn Lê Thuỵ

Số 25/ 10 Phan Chu Trinh

120

043660/HPO

Đào Xuân Phương

Số 26 G2 Đinh Tiên Hoàng

121

036159/HPO

Hoàng Thái Hưng

Số 5 Ngõ 11 Minh Khai

122

030444/HPO

Bùi Thị Hạnh

Số 8 Ngõ 17 Minh Khai

123

023883/HPO

Nguyễn Thị Thanh

Số 15 Ngõ 57 Điện Biên Phủ

124

021155/HPO

Nguyễn Duy Long

90 Điện Biên Phủ

125

017317/HPO

NGUYEN VIET TUAT

SO 5/7 PHAN CHU TRINH

126

013365/HPO

LE VAN HIEU

SO 7/47 KY DONG

127

012208/HPO

LUU NGOC THACH

SO 11/11 MINH KHAI

128

009357/HPO

HOANG KIM VIET

SO 6/45 LE DAI HANH

129

007767/HPO

PHI VAN DUC

SO 33 TRAN QUANG KHAI

130

006672/HPO

TRAN VAN DAI

SO 22B3 MINH KHAI

131

006470/HPO

TRAN THI PHUONG

SO 10/45 LE DAI HANH

132

005259/HPO

NGUYEN VAN THACH

SO 32/6 TRAN QUANG KHAI

133

004144/HPO

NGUYEN QUOC PHONG

NGO 58 TANG 2 DIEN BIEN PHU

134

003649/HPO

NGUYEN BUI AN

SO 16 TRAN QUANG KHAI

135

003092/HPO

VU THI LAM

SO 14 GAC2 KY DONG

136

074172/HPO

Đặng Anh Tuấn

Số 71 Vạn Kiếp

137

064840/HPO

Nguyễn Bích Huệ

Số 1/220 Vạn Kiếp

138

060955/HPO

Lương Văn Nhưng

Số 38/99 Vạn Kiếp

139

055844/HPO

Vũ Thị Bích Nga

Số 48/2 B Phạm Phú Thứ

140

055008/HPO

Bùi Thị Nguyệt

Số 49/ 5b Phạm Phú Thứ

141

054657/HPO

Lý Chí Kỳ

Số 8/10/5 B Phạm Phú Thứ

142

050270/HPO

Nguyễn Thị Hướng

17/136 Cao Thắng

143

049884/HPO

Nguyễn Thị Xuân

Số 4/43/5 A Phạm Phú Thứ

144

047601/HPO

Cao Văn Minh

Số 3 Ngõ 5b Phạm Phú Thứ

145

046945/HPO

Phạm Văn Sơn

Số 50 Đào Đài Vạn Kiếp

146

045731/HPO

Đỗ Ngọc Khánh

Số 27/ 5 B Phạm Phú Thứ

147

045732/HPO

Nguyễn Văn Lợi

Số 8/ 5 A Phạm Phú Thứ

148

044790/HPO

Phạm Thị Linh

Số 152 Cao Thắng

149

010971/HPO

TRAN THANH DUNG

SO 29/5A PHAM PHU THU

150

010366/HPO

NGUYEN THI HIEN

SO 92 GAC 3 QUANG TRUNG

Giải Ba

1

073302/HPO

Phạm Thị Uyên

37/80 Hạ Lý

2

070702/HPO

Trần Quang Thanh

58 G2 Hạ Lý

3

069925/HPO

Đinh Thị Dung

Số 6 C7/16b Bạch Đằng

4

067855/HPO

Đồng Xuân Tứ

19 /162 Hạ Lý

5

022645/HPO

Nguyễn Hữu Toản

Số 9 T6 Đình Hạ

6

052319/HPO

Nguyễn Quang Huê

Số 2/142 Hoàng Văn Thụ

7

024373/HPO

Vũ Đình Tráng

Số 230 Hạ Lý

8

013409/HPO

Nguyễn Hữu Định

Số 1/118 Hạ Lý

9

007008/HPO

Ngô Duy Cường

Số 8 Lô B6/16 B Bạch Đằng

10

012233/HPO

Nguyễn Thị Tuyết

Số 21/73 Bạch Đằng

11

063703/HPO

Nguyễn Văn Nam

Số 5/73 Hạ Lý

12

055486/HPO

Nguyễn Thanh Hồng

Số 10/85 Bạch Đằng

13

053340/HPO

Phạm Văn Hà

Số 59a Hạ Lý

14

053345/HPO

Nguyễn Mạnh Hùng

Số 68/ 4b Bạch Đằng

15

052811/HPO

Dương Thị Hương

Số 5/ 77 Hạ Lý

16

049430/HPO

Hà Văn Chăm

Số 1/2 B Bạch Đằng

17

049129/HPO

Đỗ Văn Thịnh

Số 8/134 Hạ Lý

18

048699/HPO

Nguyễn Đức Hùng

Số 2 Ngõ 59 Bạch Đằng

19

048625/HPO

Thân Ngọc Hải

Số 2/d8 Ngõ 16a Bạch Đằng

20

047484/HPO

Giáp Đình Luật

Số 6/ 42 Hạ Lý

21

046137/HPO

Đặng Duy Khánh

Số 234b Hạ Lý

22

044990/HPO

Đặng Văn Đô

Số 61 Bạch Đằng

23

044921/HPO

Trần Mạnh Trung

Số 23 Ngõ 73 Bạch Đằng

24

044585/HPO

Đỗ Hoài Thanh

Lk 07 B1 Ngõ 97 Bạch Đằng

25

044083/HPO

Cao Thị Xuân Thuỷ

Số 145 Hạ Lý

26

043954/HPO

Nguyễn Thị Bích Thảo

Số 4/30 Ngõ 40 Hạ Lý

27

041047/HPO

Tạ Mạnh Thắng

Số 12 Ngõ 134 Hạ Lý

28

039889/HPO

Nguyễn Văn Nghĩa

Số 29 Ngõ 59 Chương Dương Hạ Lý

29

038704/HPO

Đồng Thị Bích

Số 123 BT02/ 97 Bạch Đằng

30

036905/HPO

Lương Thị Tịnh

Số 1 C5 Ngõ 16b Bạch Đằng

31

031042/HPO

Trần Văn Chính

Số 36 Ngõ 59 Chương Dương

32

030509/HPO

Nguyễn Thị Hưng

Số 71 Bạch Đằng

33

026408/HPO

Hoàng Hữu Quỳnh

Số 4 Ngõ 85 Bạch Đằng

34

029352/HPO

Quách Thị Kim Tuyến

Số 2/4B Bạch Đằng

35

024701/HPO

Nguyễn Văn Thành

Số 6 Ngõ 174 Hạ Lý

36

029396/HPO

Phạm Ngọc Liên

Khu Tt Bộ Đội Ngõ 131 Hạ Lý

37

028000/HPO

Đặng Ngọc Phong

Số 6 B1 Ngõ 16b Bạch Đằng

38

023838/HPO

Phạm Văn Bách

Số 66 Hạ Lý

39

023936/HPO

Phạm Văn Cường

Số 13 G2 Hạ Lý

40

025174/HPO

Nguyễn Xuân Thành

Số 6 Ngõ 4a Bạch Đằng

41

025117/HPO

Vũ Văn Giới

Số 24 Lô N5 97 Bạch Đằng

42

025092/HPO

Đậu Ngọc Quang

Số 9 D3 Ngõ 16b Bạch Đằng

43

024102/HPO

Đỗ Xuân Hùng

Số 2/63 Hạ Lý

44

021145/HPO

Nguyễn Văn Quỳnh

137 C Hạ Lý

45

016162/HPO

Lưu Vân Bình

Số 5/9/40 Hạ Lý

46

015833/HPO

LE VAN TUAN

SO 2/38 HA LY

47

008039/HPO

TRAN QUANG THANH

SO 3/25 BACH DANG

48

005647/HPO

DUONG THANH CHUNG

SO 101 HA LY

49

003143/HPO

VU THI HA

SO 21 THE LU

50

2211453

Phạm Hoàng Huy

9a/192 Bạch Đằng

51

072343/HPO

Nguyễn Thị Thanh Đoan

31 B Hoàng Văn Thụ

52

072076/HPO

Nguyễn Thị Đoản

Số 22/4 Cầu Bính Thượng Lý

53

070709/HPO

Vũ Văn Hiển

9/94 Bạch Đằng (Thượng Lý)

54

067992/HPO

Nguyễn Kim Kiên

16/46 Nguyễn Hồng Quân

55

064679/HPO

Nguyễn Anh Phương

Số 234 Tiến Bộ

56

056436/HPO

Trần Văn Vui

Số 6/104 Bạch Đằng

57

055375/HPO

Nguyễn Phú Mạnh

Số 2/2 Hoàng Văn Thụ

58

055367/HPO

Vũ Văn Trực

Số 122 Hoàng Văn Thụ

59

052463/HPO

Nguyễn Thị Ngọc

Số 70 Đào Đài - Thượng Lý

60

052003/HPO

Đinh Văn Thuần

Số 37g2/ 100 Hoàng Văn Thụ

61

051741/HPO

Nguyễn Quốc Hùng

Số 30/ 66 Nguyễn Hồng Quân

62

051428/HPO

Nguyễn Thị Trường

Số 36/ 66 Nguyễn Hồng Quân

63

051343/HPO

Nguyễn Thị Liên

Số 16/ 4 Nguyễn Hồng Quân

64

050797/HPO

Nguyễn Thị Minh

Số 8 Ngõ 2 Cầu Bính Thượng Lý

65

047767/HPO

Nguyễn Hữu Khường

Số 12 Ngõ 18 Cầu Bính Thượng Lý

66

046990/HPO

Trần Đức Mão

Số 28 Ngõ 2 Hoàng Văn Thụ

67

046403/HPO

Đoàn Thị Minh

Số 171 Bạch Đằng

68

046154/HPO

Lê Thị Chính

Số 37 Ngõ 108 Khu Chi Lăng (hồ Thượng Lý Trường Ngô Gia Tự)

69

045234/HPO

Vũ Văn Tuấn

Số 22/ 54 Nguyễn Hồng Quân

70

043485/HPO

Phạm Văn Hải

số 176 bạch đằng

71

043340/HPO

Hoàng Minh Quang

Số 249 Bạch Đằng

72

043312/HPO

Nguyễn Thị Huệ

Số 192 Bạch Đằng

73

041291/HPO

Trần Văn Hùng

Số 21 Ngõ 9 (5T42)  Nguyễn Hồng Quân

74

041311/HPO

Lê Thị Hải

Số 48 Ngõ 192 Thắng Lợi (METRANG)

75

039319/HPO

Nguyễn Thị Nhàn

Số 13 Phủ Đổng Hoàng Văn Thụ

76

038045/HPO

Nguyễn Thanh Liêm

Số 2 Ngõ 66 Nguyễn Hồng Quân

77

037820/HPO

Phạm Đình Phương

Số 21 G2 Ngõ 100 Hoàng Văn Thụ

78

037306/HPO

Nguyễn Thị Thành

Số 228 Đường Mới Thượng Lý

79

036516/HPO

Đặng Quốc Chưởng

Số 34 Ngõ 116 Tt Phát Điện Thượng Lý

80

035695/HPO

Nguyễn Xuân Trường

Số 12 Ngõ 100 Hoàng Văn Thụ

81

032929/HPO

Lương Xuân Huế

Số 6/ 25  Đào Đô Thượng Lý

82

033305/HPO

Vũ Văn Kim

Số 20 Ngõ 40  Nguyễn Hồng Quân

83

032561/HPO

Đinh Thị Thanh

Số 2 T34 Đình Hạ - Thượng Lý

84

032290/HPO

Nguyễn Quang Vinh

Số 28 T48 Đình Hạ - Thượng Lý

85

032286/HPO

Chu Thị Hoa

Số 11 Ngõ 29 Hoàng Văn Thụ

86

031982/HPO

Trần Văn Nghĩa

Số 43 Đào Đô

87

031606/HPO

Phạm Tiến Dũng

Số 13 Ngõ 26 Vạn Kiếp Thượng Lý

88

031482/HPO

Phú Văn Cường

Số 33 Ngõ 4 Nguyễn Hồng Quân

89

027509/HPO

Nguyễn Văn Phương

Số 43 Nguyễn Hồng Quân

90

020215/HPO

Phạm Vũ Hải

Số 14 Ngõ 29 Hoàng Văn Thụ

91

019787/HPO

LUONG THANH BINH

SO 28 HOANG VAN THU

92

019447/HPO

NGO XUAN MINH

SO 86 T12 DINH HA THUONG LY

93

019249/HPO

TRAN THI HOP

SO 51 LO 10 THUONG LY

94

017123/HPO

NGUYEN VAN VINH

SO 22/ 10 NGUYEN HONG QUAN

95

015921/HPO

NGUYEN THI THU

SO 5/ 192 THANG LOI HA NOI

96

013442/HPO

NGUYEN THI NGA

SO 1 T50 NGUYEN HONG QUAN (49)

97

013247/HPO

LE PHONG QUANG

SO 12 (MOI 48) VAN KIEP THUONG LY

98

012454/HPO

NGUYEN VAN LOI

SO 11 (141 BĐ) HA NOI

99

010884/HPO

VU THI LAN

SO 1/ 2 NGUYEN HONG QUAN

100

010744/HPO

NGUYEN THI HAO

SO 6T38 (MOI 50 T38) NGUYEN HONG QUAN

101

002521/HPO

VUONG VAN THAI

SO 5/20 HOANG VAN THU

102

000301/HPO

MAI VIET HA

SO 6/9 HOANG VAN THU

103

072087/HPO

Trịnh Quang Dũng

Số 10/12 Lý Tự Trọng

104

028174/HPO

Nguyễn Quang Quế

Số 32 Trạng Trình

105

051817/HPO

Phạm Văn Huấn

Số 4/20 Trần Hưng Đạo

106

053914/HPO

Nguyễn Văn Khánh

Số 31/ 15 Phạm Hồng Thái

107

047181/HPO

Tạ Duy Long

Số 22 Tam Bạc

108

038920/HPO

Phạm Thị Liên

Kiốt 54 Chợ Tam Bạc (mặt Đường Phan Bội Châu)

109

043319/HPO

Nguyễn Đồng Giang

Số 7 Ngõ 3 Lý Tự Trọng

110

026598/HPO

Trần Ngọc Toàn

Số 96 Lô 3 Xi Măng

111

025109/HPO

Hoàng Quang Minh

Số 10 Ngõ 32 T12 Đình Hạ

112

024813/HPO

Vũ Thanh Tùng

Số 3 Lô 2 Xi Măng

113

009475/HPO

Bùi Đức Thanh

Số 5 Ngõ 16 Lý Tự Trọng

114

006475/HPO

NGUYEN THI MINH HONG

SO 5 NGO 3 LY TU TRONG

115

001255/HPO

NGUYEN NGOC TIEN

SO 10 TON DAN

116

074089/HPO

Đỗ Văn Khơi

91 Hùng Duệ Vương

117

071998/HPO

Nguyễn Quyết Tiến

Số 46/31 Hùng Duệ Vương

118

072070/HPO

Vũ Thị Hợp

Số 88/3 Hùng Duệ Vương

119

070979/HPO

Cao Thị Thịnh

45/24 Hùng Duệ Vương

120

068198/HPO

Trần Văn Vinh

1/131 Hùng Duệ Vương

121

012719/HPO

Phạm Minh Hùng

Số 49/56 Hùng Duệ Vương

122

063557/HPO

Đoàn Văn Hải

Số 42/56 Hùng Duệ Vương

123

056752/HPO

Nguyễn Thị Lan

Số 14 Cù Chính Lan

124

048980/HPO

Nguyễn Thị Hà

Số 6 Ngõ 13 Hoàng Diệu

125

048641/HPO

Đỗ Minh Tuệ

Số 26 Ngõ 8 Cù Chính Lan

126

048234/HPO

Nguyễn Thanh Lam

Số 50 Ngõ 39 Tản Viên

127

045776/HPO

An Mạnh Cường

Số 37/ 8 B Cù Chính Lan

128

045355/HPO

Cao Đức Hội

Số 49 Ngõ 2 Hùng Duệ Vương

129

042027/HPO

Đặng Công Lý

Số 7 Lô 12 Tiên Dung

130

041256/HPO

Nguyễn Đồng Cường

Số 25 Ngõ 131 Hồng Duệ Vương

131

039298/HPO

Lê Thị Huyền

Số 39 Ngõ 6 Tản Viên

132

038734/HPO

Nguyễn Thu Trang

Số 143 Hồng Duệ Vương

133

073914/HPO

Nguyễn Thị Bình

Số 12 G2/4 Hoàng Ngân

134

029331/HPO

Bùi Ngọc Dũng

Số 65 Hông Duệ Vương

135

014291/HPO

Phạm Thị Phương

Số 15 Lô 2 Hồng Duệ Vương

136

021453/HPO

Vũ Văn Huy

Số 12 Tt Lắp Máy 69 - 2 Thượng Lý

137

021334/HPO

Phạm Quốc Trí

4 Ngõ 65 Bến Bính

138

020933/HPO

Lê Ngọc Cư

43 Ngõ 47 Hùng Duệ Vương

139

041756/HPO

Phạm Văn Tiến

Số 22 G2 Ngõ 61 Lý Thường Kiệt

140

037666/HPO

Hứa Ngọc Hiếu

Số 22/60 Phan Bội Châu

141

032880/HPO

Diệp A Mùi

Số 208 Lýy Thường Kiệt

142

034585/HPO

Nguyễn Thanh Sơn

Số 7 Phan Bội Châu

143

031987/HPO

Vũ Thị Cam

Số 131 Gác 2 Lý Thường Kiệt

144

026918/HPO

Nguyễn Thị Hoà

Số 288 Gác 3 Lý Thường Kiệt

145

006273/HPO

NGUYEN HUU THANH

SO 98 GAC2 PHAN BOI CHAU

146

000764/HPO

Phạm Thị Hợp Hòa

Số 4 Ngõ 115 Lý Thường Kiệt

147

000493/HPO

DO TRONG HIEP

SO 247 PHAN BOI CHAU

148

000482/HPO

NGUYEN QUOC HUNG

SO 72 LY THUONG KIET

149

074168/HPO

Vũ Thị Vân Anh

Số 12/7 Minh Khai

150

072797/HPO

Hoàng Thị Yến

2/4 Minh Khai

151

070262/HPO

Nguyễn Thị Vương

31/36 Kỳ Đồng

152

066371/HPO

Trần Văn Long

Số 5/33 Kỳ Đồng

153

057284/HPO

Phạm Thị Bé

Số 4/7 Minh Khai

154

054427/HPO

Đỗ Xuân Nam

Số 34D Lê Đại Hành

155

052469/HPO

Trần Hữu Long

Số 9/ 33 Kỳ Đồng

156

048453/HPO

Đinh Công Vũ

Số 20 Ngõ 88 Trần Quang Khải

157

048344/HPO

Nguyễn Thị Huệ

Số 117 Gác 3 Điện Biên Phủ

158

043339/HPO

Lê Thị Khanh

Số 9 Khu Tt 2 Tầng Ngõ 33 Kỳ Đồng

159

040206/HPO

Nguyễn Văn Toàn

Số 6 Ngõ 18 Kỳ Đồng

160

032555/HPO

Bùi Ngọc Thập

Số 8 Ngõ 10 Phan Chu Trinh

161

031471/HPO

Nguyễn Thị Mùi

Số 11 Ngõ 12 Kỳ Đồng

162

026344/HPO

Lê Quang Thắng

Số 3c Minh Khai

163

022938/HPO

Phạm Văn Đông

Số 28 Minh Khai

164

021743/HPO

Vương Khánh Hồng

Số 15 Ngõ 45 Đinh Tiên Hoàng

165

019520/HPO

PHAM CONG BON

SO 8 LY NAM DE LE DAI HANH

166

018083/HPO

HOANG THI HANH

SO 19 NGO 32 TRAN QUANG KHAI

167

016801/HPO

BUI HUU CUONG

SO 5/81 DIEN BIEN PHU

168

015600/HPO

NGUYEN THI TUYET

SO 11 MINH KHAI

169

015428/HPO

Bùi Kim Hiền

Số 76 Điện Biên Phủ

170

013993/HPO

DOAN ANH TUAN

SO 10/ 9 TRAN QUANG KHAI

171

013503/HPO

NGUYEN HONG NHAT

SO 23 LE DAI HANH

172

013278/HPO

VU VAN NHAT

SO 23A LE DAI HANH

173

010513/HPO

NGUYEN TRUNG THUC

SO 4 MINH KHAI

174

009978/HPO

Phùng Ngọc Quý

Lô 32 Ngõ 33  Kỳ Đồng

175

008076/HPO

NGUYEN XUAN CHAN

SO 80 DIEN BIEN PHU

176

006775/HPO

VU MANH TUAN

SO 2/42 DIEN BIEN PHU

177

060554/HPO

Vi Thị Phòng

Số 63/10/5 B Phạm Phú Thứ

178

002943/HPO

DANG THI BINH

SO 17/88 TRAN QUANG KHAI

179

072944/HPO

Dương Thị Hạnh

75 Đào Đô Vạn Kiếp

180

071619/HPO

Nguyễn Huy Hoàng

6 Phan Đình Phùng

181

069781/HPO

Tô Tiến Thành

16/220 Vạn Kiếp

182

066630/HPO

Vũ Văn Thủy

5 Đào Đài

183

065144/HPO

Bạch Thị Kim Quy

Quầy 111 ( Đèn Trang Trí Điện Tử) Chợ Sắt Quang Trung

184

065036/HPO

Nguyễn Đức Dũng

Số 17 B Lãn Ông

185

064416/HPO

Bùi Thu Hà

Số 20/9 Cao Thắng

186

056760/HPO

Trần Tuấn Quý

Số 129 Quang Trung

187

056743/HPO

Đinh Thị Nụ

Số 64 Phan Đình Phùng

188

056015/HPO

Nguyễn Anh Phương

Số 66/82 Cao Thắng

189

009358/HPO

Nguyễn Văn Đê

Số 29 G2 Lãn Ông

190

052698/HPO

Phạm Thu Hằng

Số 10/ 42 Vạn Kiếp

191

052639/HPO

Phạm Thị Thơm

Số 37/ 2b Phạm Phú Thứ

192

052461/HPO

Nguyễn Văn Bình

Số 2/ 14 Phạm Phú Thứ

193

051277/HPO

Nguyễn Thị Thủy

Số 4/ 1/ 2b Phạm Phú Thứ

194

051037/HPO

Trần Bá Đình

Số 8/ 8 Phạm Phú Thứ

195

050828/HPO

Nguyễn Nam Dương

Số 13/ 3 Phan Đình Phùng

196

047036/HPO

Nguyễn Khánh Toàn

Số 147 Gác 2 Quang Trung

197

018795/HPO

PHAM VAN KY

SO 32 DAO DAI VAN KIEP

198

015175/HPO

PHAM NGOC SANG

SO 9 Ngõ 150 HA LY

199

014194/HPO

CAO NGOC HUAN

SO 6 C7/2 PHAM PHU THU (Cao Thắng)

200

001273/HPO

TRAN TRONG KHANH

SO 134 GAC 2 QUANG TRUNG

Chi nhánh Ngô quyền 1: Bốc thăm ngày 08/01/2016

STT

Số Hợp
đồng

Tên khách hàng

Địa chỉ

GIẢI NHẤT

1

031796/HPO

Trần Thanh Nhật

Số 28 Ngõ 14 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

GIẢI NHÌ

1

000193/HPO

LE THI THUY

SO 10 B/115 LUONG KHANH THIEN

2

000494/HPO

NGUYEN DUY TAP

SO NHA 2 NGO 55 LUONG KHANH THIEN

3

000694/HPO

Nguyễn Minh Tiến

SO 4/34 NGO 50 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Lê Chân

4

001682/HPO

PHAM VAN YEN

SO 6/24 LE QUYNH

5

002337/HPO

DOAN HONG NHAC

SO 33/36 C8 DUONG VONG VAN MY

6

002437/HPO

Ngô Văn Bình

Số 3/4/95 Đường Vòng Vạn Mỹ

7

003843/HPO

PHAN HUY ANH

LO 22 NGO 23 DIEN BIEN PHU

8

004351/HPO

Giang Triều Cường

Số 8 Ngõ 39 Trần Phú

9

004389/HPO

DO THI HUE

SO 24 VO THI SAU

10

005029/HPO

Vũ Thị Hiền

Số 8/ 56 Lê Lai

11

005296/HPO

VU NGOC THACH

SO 24/191 DA NANG

12

005492/HPO

LUU MINH TUAN

NGO 41 TRAN PHU

13

005532/HPO

DO THI HIEN

SO 62 TRAN KHANH DU

14

005560/HPO

TRINH QUANG HAI

SO 54 TRAN KHANH DU

15

005583/HPO

Nguyễn Đức Hạnh

Số 18 Ngõ 11 Trần Bình Trọng

16

005990/HPO

LE NGOC SON

SO 7/6/47 LE LAI

17

006710/HPO

Trịnh Phúc Viễn

Số 62/47 A Lê Lai

18

006713/HPO

Trần Văn Nghĩa

Số 4/49/106 Lê Lai

19

006742/HPO

Phạm Mạnh Hiền

Số 22/154/106 Lê Lai

20

007169/HPO

Nguyễn Văn Hoà

SO 10/50 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

21

007194/HPO

BUI VAN THU

SO 84/263 DA NANG (11/13/263)

22

007580/HPO

Nguyễn Tự Quyết

Số 30 Ngõ 11 Trần Bình Trọng

23

008625/HPO

NGUYEN TAN THANH

SO 81 LAC XUAN DAI (Thu tại 14)

24

008690/HPO

PHAN TO QUANG

SO 5/17 LUONG KHANH THIEN

25

008718/HPO

DOAN THI THINH

SO 47/9 TRAN PHU

26

008874/HPO

Phạm Thị Hảo

Số 18 /41/270 Lê Lai

27

008907/HPO

DAO DUC LONG

SO 2 CT3 A3 VAN MY

28

009145/HPO

NGUYEN KHAC NHU

SO 16/4A TRAN PHU

29

010252/HPO

DINH THI NGOC DUNG

SO 1E/311 DA NANG

30

010394/HPO

DOAN XUAN THU

SO 8/143B CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

31

010694/HPO

CHU TRONG HOP

SO 16/30 DIEN BIEN PHU

32

011565/HPO

Nguyễn Duy Hải

Số 62/ 38/ 106 Lê Lai

33

011730/HPO

HO NGOC SON

SO 4C19/313 DA NANG (2/6/313)

34

011935/HPO

Trần Đăng Huy

Số 23/145 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

35

012357/HPO

NGUYEN THI NHUAN

SO 19/138 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

36

012826/HPO

NGUYEN TRUNG HAI

SO 3/179 LE LAI

37

012860/HPO

LE DINH THANG

SO 28A/28 LUONG KHANH THIEN

38

013165/HPO

Nguyễn Đoàn Chung

Số 2/ 71 Trần Phú

39

013360/HPO

NGUYEN THI DOAN

SO 32/341 DA NANG

40

014558/HPO

NGUYEN VAN THANH

SO 80/106 LE LAI

41

015384/HPO

TRAN QUANG TUAN

SO 36 GAC 2 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

42

015385/HPO

TRAN NGOC HUE

SO 6/47A LE LAI

43

015659/HPO

NGUYEN MANH HOANG

Số 85 g3/99 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

44

016060/HPO

NGUYEN TIEN MINH

SO 9 PHAM NGU LAO

45

017216/HPO

HUA DUC HUNG

SO 5/ 2A DIEN BIEN PHU

46

017226/HPO

DO THI LAI

SO 5/141 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền

47

017255/HPO

TRINH THI THANH

SO 3/6 LUONG KHANH THIEN

48

017436/HPO

NGUYEN VAN LEN

SO 4 / 25B DA NANG

49

017496/HPO

NGUYEN THI NGA

SO 1(88) DUONG VONG VAN MY

50

018242/HPO

DO VAN TU

SO 12B GAC 2 CT2 A1 VAN MY

51

018725/HPO

TRINH TIEN DUNG

SO 10H NGO 215 LE LAI

52

019158/HPO

PHAN VAN CHI

SO 2 CT6 A5 VAN MY

53

019396/HPO

DANG DINH GIANG