Tin tức sự kiện

Khuyến mại tháng 3


THÔNG BÁO

(Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gia hạn gói HD)

      Căn cứ quyết định số 242/QĐ-VTVcab ngày 02/3/2016 về việc ban hành chính sách khuyến mại đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab đã hết hạn trước ngày 01/01/2016.

      Căn cứ quyết định số 241/QĐ-VTVcab ngày 02/3/2016 về việc ban hành chính sách khuyến mại đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab chưa hết hạn và hết hạn từ ngày 01/01/2016 trở lại.

      Thời gian khuyến mại: Từ 07/03/2016 đến 07/04/2016

      Đối tượng khuyến mại: Khách hàng là hộ gia đình, cơ quan, bệnh viện, khách sạn dưới 3 sao đang sử dụng dịch vụ truyền hình số SD-HD của VTVcab.

      Nội dung chương trình khuyến mại:

1.     Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVCab hết hạn trước ngày 01/01/2016 muốn gia hạn thời gian sử dụng được hưởng chính sách sau:

      TT

Thẻ cào gói kênh HD

Tặng thêm

Tổng thời gian sử dụng

1

03 tháng

01 tháng

04 tháng

2

06 tháng

02 tháng

08 tháng

3

12 tháng

04 tháng

16 tháng

Ghi chú: Chỉ áp dụng với thẻ cào gia hạn đầu tiên trong chương trình KM, các thẻ sau được áp dụng KM như mục 2.

2.     Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVCab chưa hết hạn sử dụng hoặc đã hết hạn từ ngày 01/01/2016 trở lại đây muốn gia hạn thời gian sử dụng được hưởng chính sách sau:

      TT

Thẻ cào gói kênh HD

Tặng thêm

Tổng thời gian sử dụng

1

06 tháng

(sử dụng 01 thẻ HD 6 tháng)

01 tháng

07 tháng

2

12 tháng

02 tháng

14 tháng

Ghi chú: Không giới hạn số lần khách hàng nạp thẻ cào.

      Điều kiện bắt buộc:

-Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Truyền hình số HD của VTVCab hết hạn hoặc chưa hết hạn thời gian sử dụng dịch vụ.

-Khách hàng mua thẻ cào phải kích hoạt ngay trong thời gian KM còn hiệu lực.

-Trong khoảng thời gian từ 07/03/2016 đến 07/04/2016 khách hàng tham gia CT trang bị thiết bị số đã qua sử dụng 748, CT trang bị thiết bị CAM 710 vẫn được hưởng chương trình KM này (Không bao gồm thẻ kích hoạt dịch vụ lần đầu tiên).

-Trong khoảng thời gian từ 07/03/2016 đến 07/04/2016 bộ thiết bị mà khách hàng đăng ký lắp đặt mới được hưởng chương trình trang bị khác không được tham gia chương trình đối với khách hàng đang sử dụng.

-Đơn vị chịu trách nhiệm nhắn tin mở mã thẻ cào thay khách hàng theo điều kiện của chương trình.

-Đơn vị tự chịu trách nhiệm nếu áp dụng sai chính sách KM và xử lý các trường hợp thẻ cào đã bán nhưng không kích hoạt trong thời gian triển khai CTKM.

      Quay lại trang trước
Mạng xã hội
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 16
Tổng truy cập : 978,202